Stema oraşului Rezina. In câmp de argint un cerc verde-kaki cu o biserică de aur cu 2 turnuri, aşezată in profil, la poalele căreia trece o fascie ondulată de argint. Scutul e timbrat cu o coroană murală de aur cu trei turnuri. Explicaţia: Sterna a fost elaborată de Silviu Tabac, doctor in istorie, director adjunct la Arhiva Naţională a Republicii Moldova, In baza chestionarului heraldic completat de Nicolae Proca, profesor de istorie la şcoala medie nr. 1 din or. Rezina, unul din autorii lucrării. Ţinănd cont de detaliile din prima stemă a oraşului, aprobată la 10 septembrie 1936, şi de doleanţele rezinenilor, pe stemă este reprezentată mănăstirea, infiinţată la 1700, care apoi a fost un schit numit In popor "Răzana", desfiinţat de către administraţia rusă după anexarea Basarabiei. Pe sterna din 1936 biserica era de argint şi a fost emblema principală. Aici apare de aur, adică ridicată in grad, pentru că este elementul heraldic de legătură dintre trecut şi prezent simbolizănd tradiţia . şi tendinţa spre curăţire spirituală. Fascia ondulată de argint care trece pe la poalele bisericii reprezintă apele Nistrului rău al dăinuirii şi continuităţii. Cercul verde de nuanţă kaki este Imprumutat din răndul elementelor convenţionale utilizate in hărţile de geografie economică, unde marchează industria materialelor de construcţie in general. Aici el semnifică nu numai fabrica de ciment bine cunoscută şi peste hotarele Republicii Moldova, ci şi tradiţionalele cariere de piatră, calcar, precum şi tradiţionalele intreprinderi de stingere a varulul, care au existat la Rezina in sec. XIX-XX. Acest element adus in heraldică din alt domeniu nu contravine canoanelor artei blazonului şi accentuează preocu-pările economice ale urbei, care au determinat in buna parte trecerea localităţii de la statutul de sat la cel de tărg-oraş. Culoarea verde in heraldică mai poartă şi semnificaţia de simbol al dragostei, tinereţei, frumuseţei, renaşterii. Cămpul de argint al scutului semnifică puritatea, nevinovăţia, sinceritatea orăşenilor. Coroana murală de aur cu trei turnuri sugerează faptul că Rezina este o localitate urbană şi poziţia ei in ierarhia oraşelor din Republica Moldova.
Go to top