Orice localitate poate fi privită ca un monument istorie. Urmele lăsate de trecut sunt prezente in denumirile străzilor, a podurilor, fântânilor, pădurilor, izvoarelor etc. Plaiul natal poate fi studiat nu numai din punct de vedere local, dar poate la fel de bine costitui subiectul unui studiu de caz referitor la tendinţele care au avut loc in spaţiul national şi european. Studierea monumentelor istorico-culturale creează mari posibilităţi pentru cunoaşterea mai profundă a istoriei ţinutului natal. Vizitarea locurilor de importanţă istorică, a muzeelor, desfăşurarea excursiilor permit ca tinerii să abordeze evenimentele istorice sub forma unei investigaţii.Deci , puteţi face o excursie pe site-ul nostru pentru a face cunoştinţă cu istoria oraşului Rezina .
Go to top