Oraşul Rezina este situat in partea de Nord-Est a Republicii Moldova, pe malul drept al rîului Nistru, la 98 km depărtare de oraşul Chişinău, la 3 km de gara feroviară a oraşului Rîbniţa şi la 6 km de gara feroviară Mateuţi. Teritoriul oraşului se află pe paralela 45°45' latitudine nordică şi meridianul 28°55' longitudine estică. Prin Rezina trece drumul de tranzit Orhei-Rîbniţa. Aşezată pe trei terase formate de malul abrupt al Nistrului, localitatea are o climă caldă, temperată, influenţată de clima Carpaţilor estici şi a Cămpiei Ucrainene. Temperatura medie anuală, in această zonă, oscilează intre 8-9 grade C; iarna, atingînd uneori minus 20-25 grade, vara +35-40 grade. In prezent clima din această zonă a Nistrului a devenit mai călduroasă decît in secolul trecut. Faptul se explică, după cum se ştie, prin evoluţia călduroasă a climei in Europa de Vest şi de Est, schimbarea temperaturii fund deter-minată de diferiţi factori naturali şi umani. Prin aşezarea sa geografică, teritoriul Rezinei face parte din podişul de nord al Republicii Moldova, fund brăzdat, in partea de Nord, de Valea Rezinei, care desparte oraşul de satul Ciorna, iar la sud de Valea Izvorului, ce desparte Rezina de satul Stohnaia. In partea de apus, dacă mergem pe drumul ce duce spre Orhei, ajungem la moşia satului Ţareuca, cu care oraşul se învecinează la asfinţit. Satul vechi Rezina era aşezat la gura râuleţului Rezina, pe malul râului Nistru.

Go to top